Pijn

Pijn

.

Hoe deal ik met de pijn?

.

De pijn die een aards leven met zich meebrengt?

.

Er zijn zoveel mogelijkheden: ontkennen, verdoven, boosheid, slachtofferschap, controle, perfectionisme, afleiding, schaamte, terugtrekking, overschreeuwen, overdoen, en ga zo maar door.

.

Pijn, welke pijn? Vragen sommige mensen zich wellicht af.

.

De pijn die je gaat voelen als je die bescherming los laat, de oogkleppen, de beschermingsmechanismes, als je stopt de andere kant op te kijken. Die pijn.

.

Kun je zijn met de pijn, de pijn van onrecht, van onredelijkheid, van wreedheid, van teleurstelling, van niet krijgen waar je behoefte aan hebt, de pijn van een wereld van verdeeldheid, waar kinderen niet veilig zijn, mensen zich niet veilig en verbonden voelen, de pijn van dikke sluiers met andere tijdlijnen en dimensies, de quarantaine waarin de mensheid en de aarde is gezet (en dan heb ik het niet eens over de huidige C quarantaines)?

.

Kun je nog blijven functioneren terwijl die pijn ook aanwezig is?

.

Zonder dat je hem wegstopt?

.

Kunnen ze er naast elkaar zijn?

.

Naar mate ik geleerd heb meer pijn te kunnen (ver)dragen in mijn systeem, is er ook meer compassie gekomen en meer integriteit en helderheid.

.

De vraag: Hoe kan ik iets bijdragen aan een mooiere wereld, is belangrijker geworden in mijn leven.

.

Mijn dienstbaarheid aan mijn hoger bewustzijn is trouwer geworden. Er is meer acceptatie voor mijn pad hier.

.

Al vindt mijn menselijke deel alles soms best nog wel eens stom, oneerlijk en niet fijn.

Dan huil ik, of schreeuw ik, of ik dans ermee.

.

De verbinding met het grote geheel houdt me toch steeds weer staande.

.

Staande, te midden van alle leed en pijn, als een schakel, al ben ik een kleintje, die de hemel stevig verankert in onze aarde.
Featured Posts
Recent Posts